Business is booming.

Toimitus johtaja Frank Vang-Jensen kommentteja kolmannen neljänneksen tuloksesta Nordea

52

Kolmannella vuosi neljänneksellä liike toiminnan volyymin kasvu johti sekä netto koron että netto maksun ja provisio tulojen kasvuun. Käypä netto arvo laski merkittävien korkojen muutosten jälkeen kesällä. Kokonaistulot laskivat 2% paikallisessa valuutassa.

Kolmannella vuosi neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen paikallisessa valuutassa

Netto korko tuotot kasvo ivat 2% ja 1 083 000 000 euroa. Volyymit olivat myönteisiä vaikutuksia vuosi neljännekseen toiminnan lisääntymisen jälkeen, kun taas Sekalaiset marginaalit olivat neutraaleja. Vaikka marginaali kehitys parani kolmannella vuosi neljänneksellä, markkina olosuhteet ovat edelleen vaikeat. Keskimääräinen liike toiminnan luoton anto kasvoi noin 1%.

Netto palkkio ja palkkio tuotot kasvo ivat 2 prosenttia, vaikka yritys neuvonta palvelujen kausi supistui kausiluonteisesti. Omaisuuden hoito maksut eivät ole muuttuneet paljon, ja luotto-, Maksu-ja kortti maksut ovat parantuneet.

Käypään arvoon kuuluvien erien netto tulokset laskivat 27 prosenttia johtuen vaikeista markkina olosuhteista, jotka johtuvat korkojen liikkumisesta kesällä ja kausiluonteisesta matalaan asiakas toiminnasta.

Kustannukset * laskivat 1%, ilman kertaluonteisia kuluja ja kasvo ivat 84%, mukaan lukien kerta kulut. Ilman kertaluonteisia kuluja henkilöstö kustannukset laskivat 1% ja muut kulut laskivat 4%.

Raportoimme Luminor-osakkeiden myynnistä 75 000 000 euron määrän. Arvon alentumiset €735 000 000 raportoidaan, lähinnä uuden liiketoiminta suunnitelman, joka johtaa myös rakenne uudistus reservi €204 000 000.

Kulujen suhde tuloihin * ei vaihtanut ja oli 58 prosenttia, pois lukien kertaluonteisia eriä, ja kasvoi 107 prosenttiin, mukaan lukien kerta-erät.

Oman pääoman tuotto * * oli 8,4%/vuosi neljännes.

Luoton laatu

Nordean alhaiset laina häviöt ovat historiallisesti edelleen Q3 2019. EKP:N kanssa tehdyn vuoro puhelun jälkeen joillakin sektoreilla kolmannella vuosi neljänneksellä oli tylsää ennustetta, mutta Nordea päätti kasvattaa varantojaan 229 000 000 eurolla. Näiden alojen ulkopuolinen luotto laatu pysyy vakaana. Lisäksi Nordea on tarkistanut kollektiivisia vakuus mallejaan. Mallin päivittäminen 2019 kolmannella neljänneksellä kasvattaa kollektiivisten varannot 53 000 000 eurolla.

Pääoma osuus oli ensimmäisen tason kokonaispääoman suhteen ilmaistuna 15,4 prosenttia verrattuna 14,8 prosenttiin.

Luoton anto yksityishenkilöille kasvoi 1% edelliseen vuosi neljännekseen verrattuna ja 6% edellisvuoteen verrattuna paikallisessa valuutassa. Liike vaihto kasvoi 5%, kun taas kulut * kasvo ivat 6% edelliseen neljännekseen verrattuna. Kustannusten ja tulojen suhde * pysyi käytännöllisesti katsoen ennallaan 62 prosentissa. Olemme lisäämässä markkina osuuttaan uusille asunto laina myynnille kaikissa Skandinavian maissa, ja liike voitto on ollut korkeimmalla tasolla vuoden 2018 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien.

Liike-ja yritys pankeissa lainan anto pysyi käytännöllisesti katsoen muuttumattomana edellisestä vuosi neljänneksestä ja kasvoi 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna paikallisessa valuutassa. Sekä tuotot että kulut * laskivat 4 prosenttia, kun taas kustannusten ja tulojen suhde * ei vaihtunut ja oli 54 prosenttia. Liike toiminnan taustalla oleva vauhti paranee edelleen erityisesti Norjan ja Ruotsin ansiosta.

Lainan anto tukku tason pankki palvelujen alalla pysyi käytännöllisesti katsoen muuttumattomana edellisestä vuosi neljänneksestä ja kasvoi 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tuotot kasvo ivat 2% ja kulut * laskivat 11%, mikä johti kustannus-tuotto-suhteen parantamiseen * 7 – 55 prosenttia.

Varojen ja omaisuuden hallinnan netto virta oli 3 700 000 000 euroa, mikä vastaa 5 prosentin vuosittaista määrää varoista (AuM). Tämä oli kolmas peräkkäinen neljännes positiivisista virroista. Rahasto-osuus kasvoi 314 000 000 000 euroon kolmannen vuosi neljänneksen lopussa verrattuna 307 000 000 000 euroon toisella vuosi neljänneksellä. Liike vaihto kasvoi 2% edelliseen vuosi neljännekseen verrattuna, kun taas kulut * kasvo ivat 5%. Kustannus-tuotto-suhde * kasvoi 46 prosentista 47 prosenttiin.

Uudet taloudelliset tavoitteet

Uudessa kannassaan toimitus johtajana johdin pankin strategista tarkastelua ja kehitimme uuden liiketoiminta suunnitelman, jolla varmistetaan, että uusia taloudellisia tavoitteita vastaavat suuremmat taloudelliset tulokset ovat. Uusi suunnitelmasi parantaa merkittävästi Nordean operatiivista suoritus kykyä lisäämällä asiakkaiden keskittymistä ja toiminnan tehokkuutta sekä vähentämällä kustannuksia ja tuloja tuottavia aloitteita. 2020: ssä odotamme, että perusarvo on alle 4 700 000 000 euroa ja että netto kustannusten alentaminen on suunniteltu jatkumista 2020 jälkeen.

Nordean uudet rahoitus tavoitteet 2022

  • oman pääoman tuotto yli 10%
  • 50 prosentin kustannus-tuotto suhde

Uusi pääoma politiikkamme tarjoaa 150-200 BP-hallinta puskurin, joka ylittää sääntely vaatimuksen CET1 ja osingon maksu suhteen 60 – 70 prosenttia alkaen 2020. Arvioimme jatkuvasti mahdollisuutta käyttää varaston uudelleenostoja välineenä, jolla jaetaan ylimääräinen pääoma. 2019 Nordea suunnittelee osingon €0,4 osakkeilta.

Vaikka olen työskennellyt Nordean jälkeen 2017, lyhyessä ajassa työskentelin toimitus johtajana, minulla oli tilaisuus tavata monia kollegoita pankin eri osista. Olen vaikuttunut työn tekijöidemme kokemuksesta, into himosta palvella asiakkaitamme ja yleistä päättäväisyyttä parantaa liike toiminnan tuloksia. Olen vakuuttunut siitä, että vahva asiakaslähtöisyys yhdistettynä toiminnan tehokkuuden parantumiseen antaa meille mahdollisuuden saavuttaa tavoitteemme ja uusi strategia sekä parantaa merkittävästi Nordean taloudellista suoritus kykyä.

Frank Wang Jensen
Konserni johtaja ja toimitus johtaja