Business is booming.

Nordea å erverve SG finans

61

Nordea har inngått en avtale med Société Générale om å erverve alle aksjene i SG finans AS ("SG finans") og har til hensikt å kombinere virksomheten med Nordea Pan-Nordic finansselskap, Nordea Finance.

SG finans er et norsk hjemmehørende datterselskap av Société Générale og tilbyr utstyrs økonomi og factoring-løsninger. SG finans har 360 ansatte og opererer i Norge, Danmark og Sverige.

Oppkjøpet av SG finans passer godt inn i Nordea ' s prioritet å fokusere på kjernevirksomheten i Norden. Oppkjøpet støtter den nye fasen av Nordea – å drive inntektsvekst initiativer, optimalisere driftseffektiviteten og skape gode kundeopplevelser – kommunisert på Nordea kapitalmarkedsdag i oktober.

-Vi er glade for å kunngjøre denne transaksjonen. SG finans driver en vellykket bedrift med svært fornøyde kunder i tre av våre fire hjemmemarkeder. Dette oppkjøpet styrker vår evne til råd og hjelper små og mellom store bedrifter med sine økonomiske behov, sier Frank Vang-Jensen, konsernsjef i Nordea.

Den avtalte innkjøpsprisen for SG finans utgjør EUR 575 000 000, som verdsetter selskapet til en pris-til-bok-multiplum av 1.07 x. Kjøpsprisen vil bli justert for egenkapitalen generert frem til lukking. Det forventes at transaksjonen har en positiv innvirkning på den totale årlige inntekten med ca EUR 140 000 000 og forbruker omtrent 35-40 BP av felles Equity Tier 1 ratio for Nordea gruppen. Transaksjonen forventes også å resultere i en mindre økning i Nordea konsernets resultat per aksje og avkastning på egenkapitalen.

SG finans utfyller Nordea Finance godt med sin sterke tilstedeværelse i Norge og direkte distribusjonsmodell. SG finans har en diversifisert kundebase på rundt 50 000 bedrifter i Norge, Sverige og Danmark som vil få tilgang til Nordea sitt fulle produkttilbud gjennom dette oppkjøpet.

I de senere årene har Nordea vokst sin virksomhet på de nordiske kjernemarkedene, inkludert oppkjøpet av gjensidige bank i Norge. Med en av de sterkeste balanse i Europa har Nordea muligheter til å styrke sin posisjon gjennom oppkjøp som dette og ta del i lønnsom vekst i Norden.

Ved siden av transaksjonen har Nordea Finance and Société Générale Equipment Finance inngått en kommersiell partnerskapsavtale. Partnerskapet er å kombinere styrkene til de to selskapene å tilby et bredt spekter av utstyr finansiere løsninger og tjenester til internasjonale leverandører.

Oppkjøpet av SG finans er underlagt vanlige regulatoriske godkjenninger og forventes å stenge i andre halvdel av 2020.